Wegenwerken aan ovonde Somedi:

De wegenwerken zijn gestart en zullen maar liefst 3 jaar zullen duren. Door de verkeershinder vragen wij iedereen tijdig te vertrekken. 

Somedi bereiken

Vanaf maandag 21 november gaan de nutswerken verder op de Mechelsesteenweg (N15). Hiervoor geldt opnieuw eenrichtingsverkeer richting de rotonde Fabiola

  • Aan de kant van Putte start het eenrichtingsverkeer richting de rotonde ter hoogte van de Kastanjedreef. 
    • Verkeer richting Putte rijdt om via de Houwstraat
  • Aan de kant van Heist-op-den-Berg centrum begint het eenrichtingsverkeer ter hoogte van de Kleistraat richting rotonde. 
    • De Kleistraat zal doodlopen op de N15.
    • Verkeer richting Heist-op-den-Berg centrum rijdt om via de Lostraat.
  • Om sluipverkeer tegen te gaan zal ook de Kleine Kegelstraat en de Lerrekensstraat (kant Heist-op-den-Berg centrum) doodlopen op de N10.
  • Langs de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 30km/u.

Fietsers rijden aan de overkant waar niet wordt gewerkt in beide richtingen.

Voor de actuele stand van zaken van deze werken kan u doorklikken naar: https://wegenenverkeer.be/ovondefabiola
 

 

Verbouwingen in Somedi

In 2022 bestaat Somedi 60 jaar en investeren wij opnieuw in uw zorg door een gedeelte van onze consultatieruimtes en personeelsruimte te verbouwen.

Vanaf 8 augustus 2022 gaan wij verder met:

- het afwerken van de ruwbouw
- het dak en de buitenschrijnwerken
- de technieken en het pleisterwerk

Gedurende de verbouwingen blijven wij steeds open en gaan alle raadplegingen door!
Eenmaal in Somedi zal de rode lijn, de rode draad doorheen ons verbouwingsverhaal zijn!  

HEEFT U VRAGEN?
AARZEL NIET ONS TE CONTACTEREN

015 25 89 11