Betaalmogelijkheden

U kan ter plaatse betalen via:

  • Bancontact
  • Overschrijving

Ons rekeningnummer voor gewone facturen : BE86 7332 0118 0050 (KBC)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conventionering:
Alle artsen in Somedi zijn geconventioneerd (uitgezonderd de 3 radiologen) voor de prestaties die vallen binnen de RIZIV-nomenclatuur.
De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de geneeskundige verstrekkingen die de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) geheel of gedeeltelijk vergoedt.

Derdebetalersregeling

Een meerderheid aan zowel courante als gespecialiseerde bepalingen in de klinische biologie geniet van terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering (mutualiteit). De regels voor terugbetaling worden opgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Dankzij de derdebetalersregeling betaalt u alleen uw deel van de kosten aan het labo en wordt het aandeel voor de ziekteverzekering rechtstreeks met het labo geregeld. Om terugbetaling door de mutualiteit volgens uw verzekeringstoestand toe te passen, dient uw arts uw mutualiteitsgegevens of kleefvignet op het aanvraagformulier aan te brengen.

 Een verzekeringstoestand die recht geeft op verhoogde tussenkomst van de mutualiteit is het W.I.G.W.-statuut. Dit kan worden toegekend aan:

  1. Weduwen, weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen en aan de personen die zij ten laste hebben.
  2. Kinderen die recht geven op verhoogde kinderbijslag.
  3. Personen die recht hebben op het bestaansminimum of op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de personen die zij ten laste hebben.
  4. Personen die recht hebben op een tegemoetkoming voor gehandicapten en de personen die zij ten laste hebben.

Het W.I.G.W.-statuut of de voorkeurregeling moet u aanvragen bij uw ziekenfonds.

Opbouw van een labofactuur

Het honorarium voor prestaties in de klinische biologie wordt opgesteld via een door Koninklijk Besluit bepaalde tarificatie, en bestaat uit 3 delen:

  • Terugbetaalde prestaties: prestaties die volgens de RIZIV-reglementering worden terugbetaald, worden volledig door de mutualiteit gedragen; hierin betaalt de patiënt geen aandeel. (zie tabel)
  • Forfaitair honorarium: is afhankelijk van het aantal en het type van uitgevoerde RIZIV-terugbetaalbare bepalingen; hierin betalen zowel de mutualiteit als de patiënt een aandeel. (zie tabel)
  • Niet-terugbetaalbare prestaties: prestaties die niet terugbetaald worden volgens de RIZIV-reglementering worden aan de patiënt aangerekend. Deze prijzen staan vermeld op ons online aanvraagformulier, zodat uw huisarts deze info met u kan delen. 

Al onze klinisch biologen zijn geconventioneerd d.w.z. dat wij geen ereloonsupplementen aanrekenen.

Info nul-facturen:
Wij zijn wettelijk verplicht om elke patiënt een overzicht te bezorgen van de gepresteerde verrichtingen en de bijhorende kosten, ook wanneer er geen persoonlijke bijdrage meer moet betaald worden door de patiënt zelf!
Wij merken dat dit bij de patiënt tot vragen leidt en / of voor verwarring zorgt wanneer ze een nul-factuur in hun post vinden. Spijtig genoeg kunnen wij hier momenteel niets aan doen.

Verzuimvergoeding
Indien U uw afspraak niet kan nakomen, gelieve minstens 24 uur vóór de afspraak te annuleren op tel. nr. 015/25 89 11

Zo vermijdt u de aanrekening van een verzuimvergoeding van 15 euro.

 

Hebt u een vraag in verband met uw factuur?
Neem contact op met onze facturatieafdeling via ons contactformulier of telefonisch op 015/25 89 11