Alle patiënten hebben recht op een degelijke verzorging, met respect voor de culturele, morele, filosofische en religieuze overtuiging. Ook uw persoonlijke levenssfeer wordt beschermd. Somedi garandeert uiteraard al deze rechten. Maar er zijn ook plichten.

Rechten: 

Als patiënt hebt u heel wat rechten. In België zijn deze wettelijk vastgelegd sinds 2002. U kan één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen om u te helpen bij het uitoefenen van uw rechten. Als u niet meer in staat bent om zelf uw rechten uit te oefenen, dan doet uw vertegenwoordiger (partner, ouder, voogd of een persoon die u aanstelt) dat in uw plaats.

Lees meer >>

Als patiënt kiest u vrij uw zorgverlener. 
U bent vrij in de keuze van uw zorgverlener. U kan zich op elk moment richten tot iemand anders. Elke zorgverlener heeft ook het recht om u als patiënt te weigeren. Behalve in geval van nood is er verplichte hulpverlening. Onderbreekt de zorgverlener uw behandeling, dan moet hij wel zorgen dat een collega uw behandeling kan voortzetten. 

Als u dit wenst, dan kan u een andere arts raadplegen voor een tweede advies of ‘second opinion’. U kan zelf iemand uitkiezen of uw (huis)arts vragen om u hierbij te helpen. 

U hebt toegang tot het patiëntendossier.
Uw zorgverlener houdt voor u een dossier met uw persoonlijke medische gegevens bij. Dat dossier bewaart hij op een veilige plaats. U kan uw zorgverlener vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen (bv. een wetenschappelijk artikel over uw ziekte). Verandert u van zorgverlener? Dan vraagt u gewoon dat het patiëntendossier wordt overgedragen. U mag het dossier ook inkijken en er tegen betaling een afschrift van vragen.

U geeft toestemming voor een behandeling. 
Uw zorgverlener heeft uw mondelinge of schriftelijke toestemming nodig om uw behandeling op te starten. Hij moet u tijdig informeren, zodat u in alle vrijheid en goed geïnformeerd beslissingen kan nemen. De info die hij u geeft moet duidelijk en volledig zijn. 

U kan dus ook om allerlei redenen een behandeling weigeren. De arts respecteert uw keuze. 

Plichten:

Om de best mogelijke medische zorg te verkrijgen, is het ook nodig dat u zich als patiënt aan enkele afspraken houdt. 

Wat verwachten wij van u?
Om de best mogelijke medische zorg te verkrijgen, is het ook nodig dat u zich als patiënt aan enkele afspraken houdt. Goede afspraken scheppen vertrouwen en openheid en stellen de zorgverleners in staat u de beste zorg te verstrekken. 

U geeft juiste informatie over uw identiteit.

U verleent uw medewerking.

U betaalt voor uw behandeling.

U behandelt materialen met zorg.

U respecteert de zorgverleners.

Filmen en fotograferen in Somedi is niet toegelaten.

Naleving
Als u uw plichten niet nakomt, kan dit een reden zijn om de behandeling stop te zetten. Bij agressie of geweld wordt de politie ingeschakeld. Als u uw factuur niet betaalt, worden kosten aangerekend en in een latere fase gerechtelijke stappen ondernomen voor de inning. U bent misschien niet altijd in staat uw plichten na te komen. Meld dit aan onze medewerkers. Wij proberen alles in het werk te stellen om een oplossing te vinden. Voor vragen, problemen of klachten kunt u steeds gebruik maken van ons contactformulier.

Respectvol met elkaar omgaan, daar wordt iedereen beter van.