Opgelet!
Gewijzigde procedure facturatie.

Lees er meer over hier.

In Somedi stellen we alles in het werk om uw afspraak zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Bij de inschrijving zal het personeel vragen naar uw:

 • identiteitskaart
 • verwijsbrief arts
 • lijst van de geneesmiddelen die u neemt
 • naam van uw huisarts

Bij een arbeidsongeval:

 • naam en adres van uw werkgever
 • naam en adres van de verzekering
 • polisnummer en dossiernummer verzekering
 • datum van het arbeidsongeval

Voor een expertise:

 • de verwijsbrief van de opdrachtgever voor de expertise 

Voor patiënten met een buitenlandse verblijfplaats (domicilie):

 • verzekeringskaartje of formulier E112 of garantieverklaring van uw zorgverzekeraar
 • Europese Ziekteverzekeringskaart

Eventueel medische documenten meebrengen:

 • eventuele radiografieën en/of bloedonderzoeken
 • vaccinatiekaart
 • bloedgroepkaart
 • allergiekaart

 
Als dat voor u van toepassing is, brengt u ook een waarborgregeling van een OCMW of betalingsverbintenis van een andere instantie die borg staat voor de betaling van de kosten mee.