In Somedi stellen we alles in het werk om uw afspraak zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Bij de inschrijving zal het personeel vragen naar uw:

 • identiteitskaart
 • verwijsbrief arts
 • lijst van de geneesmiddelen die u neemt
 • naam van uw huisarts

Bij een arbeidsongeval:

 • naam en adres van uw werkgever
 • naam en adres van de verzekering
 • polisnummer en dossiernummer verzekering
 • datum van het arbeidsongeval

Voor een expertise:

 • de verwijsbrief van de opdrachtgever voor de expertise 

Voor patiënten met een buitenlandse verblijfplaats (domicilie):

 • verzekeringskaartje of formulier E112 of garantieverklaring van uw zorgverzekeraar
 • Europese Ziekteverzekeringskaart

Eventueel medische documenten meebrengen:

 • eventuele radiografieën en/of bloedonderzoeken
 • vaccinatiekaart
 • bloedgroepkaart
 • allergiekaart

 
Als dat voor u van toepassing is, brengt u ook een waarborgregeling van een OCMW of betalingsverbintenis van een andere instantie die borg staat voor de betaling van de kosten mee.