Belac-accreditatie

Geaccrediteerd volgens EN ISO 15189:2022

Accreditatienummer: 741-MED

Certificaat

Accreditatie is geldig voor testen opgenomen in de accreditatiescope.