Omschrijving
Radiologisch onderzoek voor het beoordelen van de borsten in het kader van het bevolkingsonderzoek om bij zoveel mogelijk vrouwen vroegtijdig borstkanker op te sporen.

Voorbereiding
Geen speciale voorbereiding, we vragen wel om geen deodorant te gebruiken en de verpleegkundige te verwittigen indien u prothesen heeft.

Werkwijze
U dient uw bovenlichaam vrij te maken. Bijgevolg worden er 4 digitale opnamen gemaakt, 2 van elke borst.
De borst wordt hiervoor gecomprimeerd, deze compressie is nodig voor een optimale beoordeling van het borstklierweefsel.

Er wordt geen echografie uitgevoerd. De beelden worden door de radioloog gelezen (eerste lezing) en worden daarna doorgestuurd naar het screeningscentrum van de universiteit Antwerpen waar een tweede lezing zal gebeuren. Het resultaat wordt verzonden naar zowel de huisdokter als naar de patient.

Nazorg
Geen nazorg.